Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3C (σελίδα / page 2)ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3C

FINLAND- LUXEMBOURG: 19-27
FINLAND – GREECE: 10-12
LUXEMBOURG - BULGARIA: 10-18
BULGARIA – ISRAEL: 8-11
GREECE – ISRAEL: 10-25
ISRAEL – LUXEMBOURG: 30-0
GREECE – BULGARIA: 41-18
BULGARIA – FINLAND: 29-10
LUXEMBOURG – GREECE: 14-17
ISRAEL - FINLAND: 70-8
FINLAND – BULGARIA: 13-36
BULGARIA - LUXEMBOURG: 25-12
LUXEMBOURG – FINLAND: 9-3
GREECE – FINLAND: 27/02/2010
GREECE – LUXEMBOURG: 13/03/2010
ISRAEL – BULGARIA: 10/04/2010
ISRAEL – GREECE: 17/04/2010
BULGARIA – GREECE: 24/04/2010
LUXEMBOURG - ISRAEL: 01/05/2010
FINLAND - ISRAEL: 12/06/2010

Δοκιμαστική έκδοση Νοέμβρης 2009 / Testing Edition November 2009 (σελίδα / page 2)

Δεν υπάρχουν σχόλια: