Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Τι λένε τα κόμματα για τον αθλητισμό.

Αναζήτησα στις ιστοσελίδες των κομμάτων, το πρόγραμμά τους για τον αθλητισμό.
Ιδού τα αποτελέσματα: Διαβάστε και κρίνετε.......

Νέα Δημοκρατία – Πρόγραμμα
1. Αναδιάταξη του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και μετεξέλιξή της από συγκεντρωτικό και διαχειριστικό σε ρόλο επιτελικού αθλητικού σχεδιασμού και εποπτείας των θεσμικών φορέων και οργάνων του Αθλητισμού.  2. Αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες της χώρας. Ίδρυση αμέσως Γραφείων Αθλητισμού και μετεξέλιξη του θεσμού σε ευρύτερες διοικητικές μονάδες συνδεδεμένες με το Ε.Σ.Α.Σ.  3. Ισχυροποίηση του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού με τη δημιουργία και υποστήριξη αντίστοιχης ομοσπονδίας. 4. Αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) για την επιστημονική υποστήριξη του Αθλητισμού. Προώθηση αμέσως Προεδρικού Διατάγματος. 5. Ουσιαστική υποστήριξη του σχετικού σωματειακού αθλητισμού με ηθικά και υλικά κίνητρα. Ιεράρχηση αθλημάτων και αναλογική υποστήριξη ιδιαίτερα όσων έχουν παράδοση και διεθνείς διακρίσεις. 6. Διοικητική αποκέντρωση αθλητικών εγκαταστάσεων στους Ο.Τ.Α. και στις Περιφέρειες με σχεδιασμό βιωσιμότητας. Η Γ.Γ.Α. θα επιχορηγεί γρήγορα τις μεγάλες πολυδάπανες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 7. Καταπολέμηση του ντόπινγκ με θέσπιση θέσης Ειδικού Εισαγγελέα σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Α.Ν., το οποίο θα μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο. Αυστηρότερη ποινική τιμωρία των εμπλεκόμενων στο ντόπινγκ. 8. Επαναπροσδιορισμός των κινήτρων των αθλητών που έχουν διακρίσεις με νέα ρεαλιστικά κριτήρια. Αξιοποίηση Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών για την προβολή των αθλημάτων και του αθλητισμού γενικότερα. 9. Ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων αθλητικών σχολείων στις πρωτεύουσες των νομών, όπου υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις και όπου αλλού χρειαστεί, με μόνιμο εκπαιδευτικό δυναμικό γυμναστών και προπονητών. Θα φοιτούν μαθητές που θα επιλέγονται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και τεστ πανελλήνιου χαρακτήρα. 10. Επαναπροσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου των μέτρων κατά της βίας με αυστηροποίηση και κωδικοποίηση των ποινών περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και εφαρμογή των νόμων.

ΣΥΡΙΖΑ – Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ
Για την ανατροπή του μνημονίου και τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει διατυπώσει ένα πλήρες εναλλακτικό πρόγραμμα για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό από το 2009. Για την αριστερά που σκέφτεται και δρα στη λογική της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών και της δίκαιης διανομής του παραγόμενου πλούτου, το πρόταγμα «αθλητισμός για τον άνθρωπο και όχι για τα κέρδη» απορρίπτει και ξεπερνά το σημερινό νεοφιλελεύθερο μοντέλο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Σε αντίθεση με αυτό, τοποθετεί στο κέντρο της προσοχής τον αθλούμενο και τον αθλητή και στοχεύει στην ανάδειξη των κοινωνικά θετικών λειτουργιών του αθλητισμού. Ορίζει ως διακυβεύματα την αναδιανομή των πόρων με ριζικά διαφορετικό σκεπτικό και κοινωνικούς όρους, την ενδυνάμωση του κοινωνικού ελέγχου, την επικράτηση της διαφάνειας και τον εκδημοκρατισμό στη λειτουργία. Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει τους κανόνες και βασικούς άξονες μιας διαφορετικής κρατικής πολιτικής στον ελληνικό αθλητισμό και επιδιώκει να διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε να γίνει πράξη η συνταγματική επιταγή για τον αθλητισμό ως κοινωνικό δικαίωμα.


Αθλούμενοι - αθλητές - θεατές
Στην αντίληψή μας κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε πολίτη είναι να έχει ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή χωρίς διακρίσεις στον αθλητισμό, στην ενεργητική ενασχόληση με αγωνίσματα και αθλήματα, στη φυσική άσκηση εκεί που ζει, σπουδάζει και εργάζεται. Να έχει δικαίωμα στη λήψη των αποφάσεων. Επομένως, κεντρικό στοιχείο μιας εναλλακτικής στρατηγικής για την ανάπτυξη αυτού του αθλητισμού είναι η στήριξη των τριών πυλώνων: της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην εκπαίδευση, των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του «αθλητισμού για όλους», του ερασιτεχνικού αγωνιστικού και σωματειακού αθλητισμού.  Έχουμε περιγράψει πολύ αναλυτικά το σχέδιο για τη ριζική αναδιάρθρωση και τη δημιουργία ενός «Ενιαίου, Κοινωνικού και Δημοκρατικού Συστήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» στη χώρα μας, με σαφή πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά. Ενιαίο σύστημα διότι πρέπει να εξυπηρετεί στο σύνολό του τη φιλοσοφία ενός αθλητισμού για τον άνθρωπο, συνδέοντας θεσμικά και οργανικά σε μια οργανωμένη και συστηματική λειτουργία και συντονισμό κάθε επιμέρους τομέα. Κοινωνικό σύστημα, διότι πρέπει να έχει στόχο τη δημιουργία αντικειμενικών συνθηκών άθλησης και υποδομών σε όλη την επικράτεια της χώρας, οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πρόνοιας, να τέμνεται και να συνδέεται με τις επιμέρους πολιτικές στον χώρο της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού. Πρέπει να στοχεύει στην υγεία των πολιτών, στη διαμόρφωση συνηθειών υγιούς τρόπου ζωής, στη φυσική και πνευματική ανάπτυξη της νέας γενιάς, στη διαμόρφωση κοινωνικά ενεργών πολιτών, αλλά και στην ορθολογική ανάπτυξη των αθλημάτων.
Δημοκρατικό σύστημα, διότι πρέπει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην ισότιμη σωματική άσκηση και ενασχόληση με τον αθλητισμό για κάθε κοινωνική ομάδα. Διότι πρέπει να εγγυάται το σεβασμό στα δικαιώματα των αθλουμένων και των αθλητών, στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο, και να ρυθμίζει δημοκρατικά τις σχέσεις των εμπλεκόμενων φορέων με το κράτος και μεταξύ τους. Διότι πρέπει να είναι κοινωνικά ευαίσθητο, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού ανάμεσα στις πιο αδύναμες και μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού (παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, μονογονεϊκές οικογένειες, νέες μητέρες, πολίτες με αναπηρία, μετανάστες, άνεργοι κ.λπ.).
Αθλητικό θέαμα. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και εκείνος ο αθλητισμός που οι πολίτες προσλαμβάνουν ως θέαμα. Το αθλητικό θέαμα ενώ ενσωματώνει σημαντικές, διαχρονικές, δραματικές κοινωνικές λειτουργίες και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι το πιο χαρακτηριστικό, «ζωντανό» λαϊκό δρώμενο, στις συνθήκες της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης και της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκόσμιας βιομηχανίας θεάματος, με σκοπό το κέρδος. Αναπαράγει ηγεμονικά καπιταλιστικά, εθνικιστικά και σεξιστικά πρότυπα. Δημιουργεί και γιγαντώνει ένα σύστημα εργασιακών και εξουσιαστικών σχέσεων που ορίζεται από την παραγωγή μιας ιδιότυπης «αθλητικής υπεραξίας», στην οποία μετέχει ένα διεθνώς διαρθρωμένο κρατικό και ιδιωτικό σύστημα ανάδειξης και εκμετάλλευσης του αθλητή από μικρή ηλικία, του αθλητικού ταλέντου.
Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στην Ελλάδα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, των μνημονιακών πολιτικών και της επιβολής των συνταγών του ΔΝΤ.
Ο αθλητισμός, όπως και οι τομείς της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, ήταν από τα πρώτα κοινωνικά αγαθά που μπήκαν στο στόχαστρο των πολιτικών των μνημονίων και στον προκρούστη των περικοπών. Λόγω της δραματικής μείωσης των πόρων, καθώς επίσης σαν αποτέλεσμα της στοχευμένης και συστηματικής διάλυσης μιας σειράς θεσμικών, προνοιακών και οργανωτικών δομών (πχ. τεμαχισμός ΓΓΑ και αρμοδιότητες Υπουργείων, κατάργηση γραφείων φυσικής αγωγής), ο αθλητισμός σήμερα βρίσκεται προ της οριστικής απαξίωσης και κατάρρευσης:   Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στην εκπαίδευση είναι «γράμμα κενό». Διαλύθηκαν τα αθλητικά γυμνάσια, μειώθηκαν οι ώρες φυσικής αγωγής στα πιλοτικά σχολεία, καταργήθηκαν οι σχολικοί αγώνες. Κατέρρευσαν όλα τα προγράμματα «αθλητισμός για όλους» και άλλες αθλητικές δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αθλητικές ομοσπονδίες και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία είτε οδηγούνται σε λουκέτο είτε παραδίδονται στην εμπορευματοποίηση, απομαζικοποιούμενα και χωρίς να απαλλάσσονται από τις διαχρονικές παθογένειες του σωματειακού αθλητισμού: την έλλειψη δημοκρατίας και την αδιαφάνεια στη λειτουργία, την αποξένωση από τα κοινωνικά δρώμενα, τις πελατειακές σχέσεις με το προσωπικό του καταρρέοντος πολιτικού συστήματος, την μίμηση του επαγγελματικού αθλητισμού. Παράλληλα, διατηρείται ένα σύστημα επαγγελματικού αθλητισμού σε σήψη, η λειτουργία του οποίου στα όρια ή εκτός της νομιμότητας τείνει να γίνει κανόνας. Ένα σύστημα που ζει αυθαιρετώντας και ταυτόχρονα με την συναίνεση των κυρίαρχων δυνάμεων, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να απομυζά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τον πλούτο του ελληνικού λαού και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ειδικότερα, το διαπλεκόμενο τρίγωνο «πολιτικό σύστημα - επαγγελματικό ποδόσφαιρο - αθλητικά ΜΜΕ», παρά την ηθική και οικονομική κρίση στη οποία έχει περιέλθει, συνεχίζει να «αλληλοεξυπηρετείται» δηλητηριάζοντας την ελληνική κοινωνία. Αποτελεί πρόσφορο πεδίο για τη χειραγώγηση αγώνων και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κολυμβήθρα αποκατάστασης διάφορων πολιτικών προσώπων, επιχειρηματιών και κάθε λογής αεριτζίδων - κερδοσκόπων. Επίσης αποτελεί πρόσφορο πεδίο για το ντόπινγκ, για την εκτροφή παρακρατικών μηχανισμών, για την ανάπτυξη φαινομένων αδιέξοδης κοινωνικής βίας, το καλύτερο πρόσχημα για την εφαρμογή μεθόδων γενικευμένης κοινωνικής καταστολής. Τέλος, όσον αφορά στον αθλητισμό την περίοδο του ΔΝΤ και των μνημονίων, δεν μπορούμε να μη διατυπώσουμε για μια ακόμα φορά, την καταστροφική συμβολή των Ολυμπιακών  αγώνων του 2004 στη σημερινή οικονομική κρίση, μέσω της λεηλασίας του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (επίσημο κόστος 13,5 δις δηλαδή πάνω από το 6% του ΑΕΠ, χωρίς υπολογισμό έργων υποδομής, δαπάνες ασφάλειας κλπ) και στη απογείωση του δημοσίου χρέους (την τριετία 2001-2004 από 145 δις. ευρώ σε 201 δις. ευρώ).  Σήμερα η ελληνική κοινωνία (αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός) εξακολουθεί να πληρώνει και θα πληρώνει για πολύ καιρό ακόμα τη στρεβλή και αντιαναπτυξιακή λογική που επιβλήθηκε με τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, σε όφελος των κερδοσκόπων των αγορών. Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που λήγουν το 2014, υπάρχουν και τα δεκαετή του 2004 της τάξης των 10 δις ευρώ, από τα οποία πληρώθηκαν αδρά οι γερμανικές, γαλλικές και αμερικάνικες εταιρείες που ενεπλάκησαν στα έργα των Ολυμπιακών αγώνων. Πληρώθηκε η αμαρτωλή Siemens, το σκέπαστρο Καλατράβα, το πανάκριβο σύστημα ασφάλειας C4I και πολλά άχρηστα, υπερτιμολογημένα έργα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάποιες από αυτές τις χρυσοπληρωμένες εγκαταστάσεις (ειδικότερα όσες βρίσκονται στο Ελληνικό), ενώ αποτελούν χώρο έλξης των πολιτών και χρησιμοποιούνται από αθλητικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς, σήμερα βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης, στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους.     

Βασικοί άξονες για τη συνολική αλλαγή της αθλητικής πολιτικής και επιμέρους προγραμματικοί στόχοι.
Δημιουργούμε ένα αθλητικό σύστημα η αποτελεσματικότητα του οποίου κρίνεται κυρίως από την αύξηση του αριθμού των αθλούμενων στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο των αθλητών που λαμβάνουν μέρος σε αγωνιστικές δραστηριότητες ή των κερδισμένων μεταλλίων. Ένα αθλητικό σύστημα συμβατό με τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών, με μια άλλη οικολογική πολιτική, μέρος ενός διαφορετικού μοντέλου οικιστικής ανάπτυξης κι εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών της κοινωνίας.

Ξεκαθαρίζουμε απολύτως τις οικονομικές σχέσεις του κράτους με τον αθλητισμό. 1.      Θεσπίζουμε αυτοτελές κονδύλι για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον κρατικό προϋπολογισμό, σταθερή ετήσια χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων βάσει αναπτυξιακής λογικής (χωρίς λογικές «έκτακτων» επιχορηγήσεων, αδιαφανών λογαριασμών και πελατειακών σχέσεων). Η επιχορήγηση του αθλητισμού σαν κοινωνικό δικαίωμα είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι του τζόγου. 2. Στηρίζουμε προνομιακά τον αθλητισμό στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλους υποδομές. Στηρίζουμε τις αθλητικές δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναδιανέμουμε τους αθλητικούς πόρους υπέρ του «αθλητισμού για όλους» και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, με σαφή προσδιορισμό ποιοι πόροι μοιράζονται, σε ποιους φορείς, με ποιον τρόπο και με ποια αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Έτσι ώστε οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες από το δημόσιο σχολείο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ερασιτεχνικούς συλλόγους να παρέχονται δωρεάν και χωρίς επιβάρυνση των νέων και των οικογενειών τους. 3. Δημιουργούμε Ενιαία Αρχή Πληρωμών στα πλαίσια της ΓΓΑ, για τον αυστηρό έλεγχο των εσόδων - εξόδων των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και την οικονομική διαφάνεια. Στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες παραχωρούνται ολυμπιακές - αθλητικές εγκαταστάσεις για τη στέγαση των διοικητικών τους υπηρεσιών και τον περιορισμό των ανελαστικών δαπανών. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες δίνονται βάσει συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων (ανάπτυξη βάσης, μαζικότητα, αποτελέσματα), με αυστηρό έλεγχο της αξιοπιστίας των επίσημων αγωνιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα η πολιτεία αναλαμβάνει πλήρως την χρηματοδότηση των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών για την προετοιμασία των εθνικών αθλητικών ομάδων και τα έξοδα συμμετοχής σε επίσημες, διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Αποκόβουμε τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες από τον ομφάλιο λώρο της εμπορευματοποίησης, την εντατικοποίηση για το κυνήγι των μεταλλίων στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.  4.  Ο επαγγελματικός αθλητισμός, όσον αφορά τις οικονομικές του λειτουργίες, εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, των οικονομικών και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας και στους μηχανισμούς ελέγχου υπηρεσιών θεάματος. Καμιά άμεση, ούτε έμμεση μέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, επιχορήγηση των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών δεν επιτρέπεται. Απόλυτη τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ΠΑΕ, όπως απαιτείται από κάθε ανώνυμη εταιρεία. Τροποποιούμε τον ν. 879/79 και κάθε άλλο νομοθέτημα για τον επαγγελματικό αθλητισμό ούτως ώστε να δώσουμε θεσμικά το δικαίωμα και σε άλλες συλλογικές μορφές διοίκησης αθλητικών ομάδων να υπάρχουν και να συμμετέχουν στις μεγαλύτερες αγωνιστικές κατηγορίες χωρίς την υποχρέωση μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε οικονομική επιβράβευση από την πολιτεία σε αθλητές συμβεβλημένους με επαγγελματικά συμβόλαια με ανώνυμες αθλητικές εταιρείες.
Αλλάζουμε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο για τον αθλητισμό
1. Προχωράμε σε μέτρα εκδημοκρατισμού, καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιο εκλογικό σύστημα σε όλους τους αθλητικούς φορείς, όλων των βαθμίδων, άνοιγμα και μαζικοποίηση των αθλητικών σωματείων για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού.  Καταργούμε κάθε αναχρονιστική διάταξη που αποκλείει και εμποδίζει τους πολίτες από τη συμμετοχή τους στους αθλητικούς φορείς. Θεσπίζουμε τον περιορισμό των θητειών των προεδρείων των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών σε δυο και την υποχρέωση ανανέωσης των Διοικητικών συμβουλίων κατά 30% ανά δυο θητείες.  2Θεσπίζουμε διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, την αθλητική συνέλευση σε επίπεδο δήμων και αντιπροσωπευτικά αθλητικά συμβούλια σε επίπεδο περιφέρειας, σε εντελώς διαφορετική λογική από τα μέχρι σήμερα διορισμένα κυβερνητικά συμβουλευτικά όργανα, όπως για παράδειγμα το εθνικό συμβούλιο αθλητικής πολιτικής. Θεσπίζουμε διαδικασίες τακτικού απολογισμού και ελέγχου και συμμετοχικού προϋπολογισμού στον  ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή γυναικών στα όργανα διοίκησης όλου του αθλητικού οικοδομήματος. Θεσπίζουμε την συμμετοχή αντιπροσώπων των αθλητών και των προπονητών στα όργανα διοίκησης των αθλητικών φορέων. 3.     Ορίζουμε επακριβώς την έννοια του «αυτοδιοίκητου» στον αθλητισμό. Η πολιτεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, τη τήρηση των συνταγματικών επιταγών, της νομιμότητας, του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (ποινικού και αθλητικού) το οποίο υπερισχύει έναντι των κανόνων των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και της βιομηχανίας του θεάματος. Η πολιτεία μέσω των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιστημονική και παιδαγωγική προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού του αθλητισμού, την αξιολόγησή του και την παροχή πιστοποίησης ικανότητας άσκησης επαγγελματικών λειτουργιών, κυρίως των παιδαγωγικών και βιο-ιατρικών.  4. Ειδικότερα, καταργείται ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Παραολυπιακής Επιτροπής από την κυβέρνηση. Εις το εξής όλοι, από τον Πρόεδρο έως τα μέλη της, εκλέγονται από τους φορείς που την απαρτίζουν με ισότιμη δημοκρατική εκλογική διαδικασία και απλή αναλογική. Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες ορίζουν τα του αθλήματός τους (εκλογή οργάνων διοίκησης, αθλητική δικαιοσύνη, κανονισμοί αθλήματος, διαιτησία, αναπτυξιακά προγράμματα κλπ). Θεσπίζουμε τη λειτουργία μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για τη διαφάνεια στον αθλητισμό και ειδικότερα στον επαγγελματικό αθλητισμό.    5. Αναδιοργανώνουμε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο της σαν επιτελικό όργανο σχεδιασμού κι ελέγχου μιας διαφορετικής αθλητικής πολιτικής, με έμφαση στις ευρύτερες ανάγκες άθλησης και ποιότητας ζωής της ελληνικής κοινωνίας και ανάπτυξης των αντίστοιχων αθλητικών υποδομών. Θεσπίζουμε συγκεκριμένα μετρήσιμα και αξιοκρατικά κριτήρια. Στηρίζουμε μια παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία της ΓΓΑ, με αύξηση των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό πόρων. Επαναφέρουμε στην αρμοδιότητα της ΓΓΑ τόσο τον αθλητισμό των ΑΜΕΑ, όσο και τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Αναγνωρίζουμε άμεσα την Ομοσπονδία Συλλόγων Δρομέων Υγείας, δημιουργούμε Διαδημοτικό φορέα – ομοσπονδία μαζικού αθλητισμού. Αναβαθμίζουμε τους αντίστοιχους τομείς του μαζικού κι ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς και τους τομείς προγραμματισμού - σχεδιασμού, έρευνας και προδιαγραφών της ΓΓΑ. Εξασφαλίζουμε τη λειτουργία ενιαίου κέντρου άσκησης αθλητικής πολιτικής χωρίς επικάλυψη ρόλων και κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου. Επεκτείνουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον αθλητισμό για δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών, νέων εγκαταστάσεων ερασιτεχνικού μαζικού αθλητισμού και εξειδικευμένων αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΜΕΑ. Αναδιοργανώνουμε γραφεία ανάπτυξης και συντονισμού της φυσικής αγωγής και αθλητισμού σε περιφερειακό επίπεδο. 6. Αναβαθμίζουμε και στηρίζουμε την αθλητική έρευνα και τεχνολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στον αθλητισμό για όλους και στη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, δημιουργούμε κίνητρα για όλες τις αθλητικές επιστήμες και εφαρμογές, με ταυτόχρονη λειτουργία του ως κέντρου αθλητικής τεκμηρίωσης. Αναβαθμίζουμε συνολικά την αθλητική επιστήμη και δημιουργούμε σοβαρές υποδομές για την εκπαίδευση στελεχών του αθλητισμού από τα ΤΕΦΑΑ, στις βασικές κατευθύνσεις (παιδαγωγική, προπονητική και διοίκηση αθλητισμού). Αναβαθμίζουμε την ιδιότητα του αθλητικού επιστήμονα. Η λειτουργία εμπειρικών προπονητών περιορίζεται μέσα από πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και πολύ αυστηρούς όρους εκπαίδευσης και λειτουργίας σχολών προπονητών, με αρμοδιότητα των ΤΕΦΑΑ σε συνεργασία με το ΕΚΑΕ. Σε ένα πρώτο μεταβατικό στάδιο το ΕΚΑΕ και τα ΤΕΦΑΑ αναλαμβάνουν την υποχρεωτική επιμόρφωση των διοικήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και των αθλητικών σωματείων. Παρεμβαίνουμε και αλλάζουμε ριζικά τον όρο αθλητικός «παράγοντας», με τα όσα αρνητικά χαρακτηριστικά συνοδεύεται, θεσπίζοντας την υποχρεωτική επιμόρφωση όσων ασχολούνται με αθλητικές ακαδημίες, τμήματα υποδομών, με την αγωγή και την υγεία αθλητών μικρών ηλικιών. Δημιουργούμε στα πλαίσια των ΤΕΦΑΑ, με συνεργασία των αθλητικών ομοσπονδιών, ανεξάρτητης σχολής διαιτησίας.    7. Αναδεικνύουμε τον δημόσιο αθλητικό χώρο, τον αθλητισμό για όλους. Ενισχύουμε οικονομικά, επιστημονικά και οργανωτικά τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε με παράλληλη πολιτική συγχωνεύσεων να στηρίζουν τα αθλητικά σωματεία της περιφέρειάς τους, να συντηρούν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται ρητά  η οποιαδήποτε σύμπραξη των δήμων με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ή αποκλειστική μακρόχρονη παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε ανώνυμες αθλητικές εταιρείες εις βάρος της άθλησης των πολιτών και των προγραμμάτων του μαζικού αθλητισμού. Αξιοποιούμε τις αθλητικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις παραχωρώντας τις στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τους αναγκαίους πόρους για την εξυπηρέτηση αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών δράσεων αποτρέποντας την εκποίησή τους. Προκρίνουμε τη δημιουργία μικρών δημοτικών αθλητικών υποδομών κατάλληλων για τον αθλητισμό στην γειτονιά. Προστατεύουμε και ενδυναμώνουμε την υγεία των πολιτών με δράσεις φυσικής άσκησης και αναψυχής, με αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου, σε σύνδεση με το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ενισχύουμε τον αθλητισμό για τις γυναίκες, τις εργαζόμενες μητέρες, για πολίτες με    αναπηρίες μέσα από συστηματικές κι οργανωμένες αθλητικές δράσεις. Αναπτύσσουμε σταθερές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού των μεταναστών, των μειονοτήτων, των εξαρτημένων και φυλακισμένων πολιτών. Αναδιοργανώνουμε τα προγράμματα αθλητισμού-ψυχικής υγείας. Δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης του εργασιακού αθλητισμού, μακριά από λογικές αντιγραφής των όρων του πρωταθλητισμού. Ενίσχυση του αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Συνδέουμε έμπρακτα τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση με την υγεία. Προκειμένου να συνδεθεί η φυσική αγωγή στην εκπαίδευση με την υγεία των νέων, αυριανών ενήλικων πολιτών, αναδεικνύουμε την βιολογική σημασία της φυσικής άσκησης   μέσα στο σχολείο.  Η φυσική αγωγή αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρήσιμο μέσο κοινωνικοποίησης, ψυχολογικής και ηθικής ολοκλήρωσης του νέου ανθρώπου και κύριο στοιχείο της σχολικής δραστηριότητας. Ξεκινώντας από την προσχολική-νηπιακή ηλικία, μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση προχωρούμε σε μια σειρά παρεμβάσεων: 1. εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής, με έμφαση στη βελτίωση της φυσικής και κινητικής κατάστασης των νέων και την επιστημονική παρακολούθηση της ανάπτυξης τους. 2. επανένταξη της φυσικής αγωγής στη ζωή του σχολείου, με ικανό χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα (τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαία σε όλες τις βαθμίδες), κάλυψη των κενών σε καθηγητές φυσικής αγωγής, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, παρακολούθηση από αθλητίατρο και προληπτικό έλεγχο της υγείας των μαθητών. 3. θεσμοθετούμε εναλλακτικές μορφές φυσικής αγωγής, συνδεμένες με τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναδιοργανώνουμε τους μαθητικούς ομίλους αθλημάτων τις απογευματινές ώρες,  4. διαμορφώνουμε συγκεκριμένο σχέδιο σύνδεσης με τον σωματειακό αθλητισμό, επιστημονικό σύστημα ανάδειξης των αθλητικών ταλέντων και δημιουργία δικτύου αυτοτελών και αναβαθμισμένων αθλητικών σχολείων 5. συνδέουμε το σχολείο με τους αθλητικούς χώρους και θεσπίζουμε την υποχρεωτική ύπαρξη κλειστού γυμναστηρίου στις νέες σχολικές μονάδες.
Αντιμετωπίζουμε το ντόπινγκ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει:
1. Προληπτικές πολιτικές, μέτρα για την πλατιά επιμόρφωση των αθλητών και ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης κι ενημέρωσης στην εκπαίδευση. 2. εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας με το δίκαιο που αφορά την δημόσια υγεία, τον ιατρικό κώδικα, την εισαγωγή, το εμπόριο και την διακίνηση φαρμακευτικών ουσιών. 3. δημιουργία ανεξάρτητου μη κυβερνητικού φορέα αντιντόπινγκ, ελεγχόμενου από την Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον έλεγχο και τη Διαφάνεια στον Αθλητισμό, δημιουργία ιατρικής επιστημονικής ομάδας ελέγχου των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χορηγούνται στους αθλητές όλων των αθλημάτων.  4. Θεσμοθέτηση ποσοστού από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των επαγγελματικών πρωταθλημάτων υπέρ της έρευνας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. 5. Εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς, στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ ( W.A.D.A.) και ενεργός συμμετοχή στις δράσεις του. 6. Λήψη μέτρων για τις αθλητικές ομοσπονδίες, όταν αθλητές ειδικά των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών αι μεθόδων. Ειδικά για τον επαγγελματικό αθλητισμό, θεωρούμε αναγκαίο να υπάρχουν οικονομικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις (αφαίρεση βαθμών) για τους συλλόγους των οποίων οι αθλητές συλλαμβάνονται ντοπαρισμένοι.
Αλλάζουμε τα πρωτοβάθμια αθλητικά σωματεία. Ανάδειξη του ρόλου του αθλητικού σωματείου σε ερασιτεχνική βάση, ως ζωντανό κύτταρο άθλησης, χωρίς αναπαραγωγή των όρων λειτουργίας των αθλητικών εταιρειών. Σύνδεση με τις υπόλοιπες κοινωνικές δραστηριότητες (π.χ. σύνδεση της αθλητικής δραστηριότητας με τη διεκδίκηση για προστασία των ελεύθερων χώρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής). Δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους αθλούμενους και στους αθλητές και ταυτόχρονα απαλλαγή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) από πληρωμή για τη χρήση δημόσιων και δημοτικών εγκαταστάσεων.

Υπερασπιζόμαστε και αναδεικνύουμε τα δικαιώματα των αθλητών. 1. Συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών στα όργανα διοίκησης του αθλητισμού. 2. Ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου για την προστασία τους από αυθαιρεσίες και καταχρηστικές συμπεριφορές. 3. Οργανωμένη αθλητιατρική κάλυψη με τη συμβολή του ΕΚΑΕ. Προστασία της υγείας των ερασιτεχνών αθλητών και δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι από το δημόσιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και δημόσια εξειδικευμένα αθλητιατρικά κέντρα. Πλήρης ασφάλιση όλων των εν ενεργεία ερασιτεχνών αθλητών. 4. Δημιουργία σύγχρονου, ορθολογικού συστήματος κινήτρων σε πρωταθλητές (όχι επαγγελματίες), μέλη των εθνικών ομάδων που διακρίνονται, με οικονομικές επιβραβεύσεις μόνο των ερασιτεχνών αθλητών. Η πολιτεία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας των αθλητών των εθνικών ομάδων και των μισθολογικών απωλειών λόγω της απουσίας τους σε επίσημες υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μέτρα για την ομαλή φοίτηση και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία μετά τη λήξη της αθλητικής σταδιοδρομίας και επαγγελματική αξιοποίηση σε φορείς σχετικούς με τον αθλητισμό. 
Σεβόμαστε τα δικαιώματα των φιλάθλων. Πιστεύουμε στη χρησιμότητα νέων συλλογικοτήτων φιλάθλων μη αποδεχόμενες το ρόλο του πελάτη. Θεσπίζουμε τον «Συνήγορο του φιλάθλου». Πιστεύουμε στη χρησιμότητα νέων ενώσεων φιλάθλων, πιο συνειδητοποιημένων, που δεν θα αποτελούν ιδιωτικούς στρατούς και χειροκροτητές «επενδυτών-σωτήρων» και θα έχουν σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους: 1. Που θα διεκδικήσουν το δικαίωμα στην δημιουργία ομάδων με άλλες συλλογικές, δημοκρατικές μορφές διοίκησης και ιδιοκτησίας, τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης των σωματείων  2. το σεβασμό τους από τις ΠΑΕ, τον περιορισμό της εκμετάλλευσής τους από την ακρίβεια των εισιτηρίων, τη διαμόρφωση ανθρώπινων συνθηκών παρακολούθησης ενός αθλητικού γεγονότος, 3. την αντίσταση στην εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από συνδρομητικές εταιρείες που στερούν τη δυνατότητα παρακολούθησής ενός αθλητικού γεγονότος από όλους, 4. την προστασία από αστυνομικά μέτρα που θίγουν τα ατομικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα. 5. Ενώσεις φιλάθλων που θα αναλάβουν αντιρατσιστικές, φιλειρηνικές πρωτοβουλίες και θα αποτελέσουν αντίβαρο στην τυφλή βία.

Η ριζοσπαστική αριστερά με την πρότασή της για ένα ενιαίο δημοκρατικό κοινωνικό αθλητικό μοντέλο, διαμορφώνει την πιο ελπιδοφόρα προοπτική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στους αθλούμενους, τους αθλητές, τους εθελοντές του ερασιτεχνικού αθλητισμού, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής, τους αγνούς φιλάθλους και απευθύνει κάλεσμα αντίστασης και ανατροπής: να αγωνιστούμε μαζί, με τους όρους των κοινωνικών αγώνων, της αξιοπρέπειας και της αυτοπεποίθησης, για τη ριζική αλλαγή στον αθλητισμό.


ΠΑΣΟΚ -  Ομιλία του Ε.Βενιζέλου στους ανθρώπους του αθλητισμού στις 7/6. Καμία προγραμματική θέση.

Ανεξάρτητοι Έλληνες – ΤΙΠΟΤΑ (http://anexartitoiellines.gr/index.php )

ΔΗΜΑΡ – Πρόγραμμα
Η ΔΗΜΑΡ  αντιλαμβάνεται  ότι η  ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας στους
νέους και νέες  αποτελεί  σημαντική συμβολή στην δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου, στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, στην
σωματική και πνευματική τους υγεία, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του
χαρακτήρα τους μέσα από την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας. Διεκδικεί τη διαμόρφωση
μιας  ολοκληρωμένης κρατικής αθλητικής πολιτικής που θα στηρίζεται σε
επιστημονικές μελέτες και δεδομένα για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού.


ΚΚΕ – Πρόγραμμα
Είναι προφανές ότι αν δεν καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό, αν δεν σταματήσει η σωματική άσκηση να είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται, η πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας δεν θα μπορέσει να γευτεί τα οφέλη από την συστηματικά οργανωμένη ενασχόληση με τον αθλητισμό και γενικότερα την Φυσική Αγωγή. Για μας ο δρόμος για την μόνιμη και οριστική ικανοποίηση της ανάγκης για σωματική άσκηση, περνάει μέσα από την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού. Μόνο ένα τέτοιο κράτος μπορεί να σχεδιάζει τον αθλητισμό και να τον υλοποιεί βέβαια, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες για αθλητισμό της πλειοψηφίας του λαού.
Το ΚΚΕ πιστεύει ότι ο σχεδιασμός του κράτους για την Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις (χρηματοδότηση, υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη) ώστε όλα τα αθλήματα να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες τους. Είναι προφανές ότι οι ανάγκες δεν είναι ίδιες για όλα τα αθλήματα. Γι αυτό χρειάζονται κριτήρια όπως η μαζικότητα κ.α. Κύριος στόχος είναι ότι μέσα από τη μαζική συμμετοχή του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης κοινωνικής προσωπικότητας και η θωράκιση της υγείας. Το κράτος πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αυτή, τόσο μέσα από το σχολείο, όσο και από το σωματείο που δραστηριοποιείται σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά.
Η λύση επομένως για τις Ομοσπονδίες και για τα σωματεία, για τον κόσμο του αθλητισμού, δεν είναι να παλέψουν να ανέβουν «κατηγορία», αλλά να διεκδικήσουν από το κράτος την κάλυψη των αναγκών τους. Δεν μπορεί κριτήριο για την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός αθλήματος να είναι αν πουλάει στην αγορά, αλλά αν μπορεί να συμβάλλει στην θωράκιση της υγείας και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην καλλιέργεια της άμιλλας κλπ.
Για το σκοπό αυτό χρειάζεται: ·   Ενιαίος Δημόσιος Κρατικός φορέας Φυσικής Αγωγής που θα έχει την συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την λειτουργία και τον έλεγχο της Φυσικής Αγωγής. · Χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό της νεολαίας. Υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, επαρκής χρηματοδότηση και διαμόρφωση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου, που να κατοχυρώνει το δικαίωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, σε κάθε τους έκφραση. ·  Διασύνδεση της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο με το αθλητικό σωματείο και τη λειτουργία των Αθλητικών Οργανισμών Δήμων (Α.Ο.Δ.) κάτω από ένα ενιαίο σύστημα Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού, βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ για τις πραγματικές ανάγκες άθλησης των εργαζόμενων, των νέων, των γυναικών και άλλων ομάδων του πληθυσμού. · Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί: α) στην υγεία των μαθητών - αθλητών με ευθύνη του κράτους, παρέχοντας προληπτικές και εξειδικευμένες εξετάσεις ανά 3μηνο δωρεάν για όλους τους μαθητές και β) στην εξασφάλιση της παρουσίας αθλητίατρου σε όλες τις δραστηριότητες, αγώνες κ.τ.λ.
Η ΓΓΑ στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης αλλά και της οικονομικής τάξης στις ομοσπονδίες, έχει αρχίσει εδώ και καιρό τις περικοπές. Την ίδια ώρα δεν διαθέτει προσωπικό για τον έλεγχο και καταγραφή της εικόνας και του έργου τόσο των προγραμμάτων κάθε Ομοσπονδίας, των σωματείων της, αλλά και των προγραμμάτων στους ΟΤΑ. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ έχουν μεγάλη ευθύνη για το ότι δεν υπήρχε έλεγχος στις Ομοσπονδίες. Έλεγχος και καταγραφή μπορεί να γίνει και σε ατομικό και σε ομαδικό άθλημα όχι μόνο με ποσοτικούς δείκτες (π.χ. αριθμό αθλητών, τμημάτων ή και την απόδοση κλπ) αλλά και με ποιοτικούς δείκτες που να αφορά το βιοτικό επίπεδο, την ποιότητα ζωής, την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Αυτό προϋποθέτει η έρευνα να αξιολογείται στο αν συμβάλει στην ικανοποίηση των αναγκών, τόσο συνολικά όσο και σε τοπικό επίπεδο.
O αθλητικός κόσμος πρέπει να πάρει θέση. Προτείνουμε : 1. Κάθε Ομοσπονδία πρέπει να έχει την ευθύνη για τα σωματεία της.
2. Να διαθέτει επιστημονικό δυναμικό (σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ) για έρευνα και για τον έλεγχο του έργου τους με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. 3. Να έχει επεξεργασμένο σχέδιο ανάπτυξης σε συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό στα σχολεία. Το αθλητικό σωματείο, με γενικότερο κοινωνικό ρόλο, να είναι η βάση του αθλητισμού και το κράτος οφείλει να παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για το έργο του. Να καλύπτονται τα έξοδά του με θεσμοθετημένο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, να κοπούν οι δεσμοί με τους χορηγούς. · Γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη του κάθε αθλήματος. Κατάργηση της κατηγοριοποίησης που προωθεί η ΓΓΑ. · Γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων με σταθερή και άμεση καταβολή τους κάθε έτος. Άμεση τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων από παρελθόντα έτη, με ευθύνη της ΓΓΑ. · Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό. Κατάργηση του «επαγγελματικού» αθλητισμού (ΠΑΕ - ΚΑΕ) που βασίζεται στους επιχειρηματίες και σε δήθεν χορηγούς. ·  Η συμμετοχή όλων στα αθλητικά σωματεία να είναι ελεύθερη, η συνδρομή των μελών συμβολική και η προπόνηση Δωρεάν. · Να καθιερωθεί η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα σε όλη την κλίμακα των αθλητικών φορέων.

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ 7sΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ ΣΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7ς

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ 7ς

 Η Εθνική Ελλάδος, επανέλαβε την περυσινή επιτυχία στη Β’ ευρωπαϊκή κατηγορία 7ς. Πέρυσι είχε καταλάβει την τρίτη θέση και φέτος, κατέλαβε την εξίσου τιμητική 4η.
Στο τουρνουά που έγινε στο Winterthur της Ελβετίας στις 2 και 3 Ιουνίου, η Ελλάδα αγωνίστηκε στον 1ο όμιλο με τα εξής αποτελέσματα: 21-10 με Σλοβακία, 17-12 με Λουξεμβούργο, 17-19 με Ουγγαρία, 19-19 με Κροατία και 10-5 με Μονακό. Στα ημιτελικά έχασε από τη Λετονία με 0-20 και από τη Νορβηγία με 22-12, κατακτώντας όμως την 4η θέση! Η σειρά διαμορφώθηκε: Κροατία, Λετονία, Νορβηγία, Ελλάδα, Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Μονακό, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελβετία, Λουξεμβούργο και Μάλτα.

Αντίστοιχη θέση, στην Α’ όμως κατηγορία, πέτυχε και η Κύπρος πριν από 2 εβδομάδες, στη Βαρσοβία όπου πραγματοποιήθηκε το τουρνουά της Α’ κατηγορίας. Η κατάταξη ήταν:  Ρουμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Κύπρος, Σουηδία, Πολωνία, Ισραήλ, Τσεχία, Δανία, Σερβία, Ανδόρα, Μολδαβία.