Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Χρηματοδότηση Ομοσπονδιών 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει τις επιχορηγήσεις για το 2011 της Ε’ κατηγορίας αθλημάτων του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, δηλαδή των Αθλημάτων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας με Αθλητική Αναγνώριση. Οι επιχορηγήσεις στην κατηγορία αυτή αφορούν μόνον την μισθοδοσία των υπαλλήλων των αντιστοίχων Ομοσπονδιών και τις εργοδοτικές τους εισφορές.
Εντός του έτους και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης σε άλλες θέσεις του πλεονάζοντος προσωπικού των ως άνω Ομοσπονδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: