Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ / AEOLOS PATRAS RUGBY


ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Έφορος Τμήματος Ράγκμπυ: Ανδρέας Αντωνόπουλος
Βοηθός Έφορος Τμήματος Ράγκμπυ: Cyril Rouzies
Μέλη συμβουλίου: Χρήστος Δημόπουλος, Γιώργος Παπαγιάβης.
Προπονητής: Christophe Zapirane.
Ιατρική ομάδα: Μπαριτάκης Νικόλαος, Ιάσων Κυριαζής.
Έδρα του συλλόγου: Πανεπιστήμιο Πατρών και Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
Email: andreas.antono@gmail.com

AEOLOS PATRAS RUGBY
Team manager: Andreas Antonopoulos.
Team manager assistant: Cyril Rouzies.
Council Members 1.Christos Dimopoulos, 2. Giorgos Papagiavis .
Team trainer: Christophe Zapirane .
Medical team: Baritakis Nikolaos, Jason Kyriazis
Home field: University of Patras and Panpeloponisiako stadium.
Email: andreas.antono@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: