Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

HELLAS / ΕΛΛΑΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ /LUXEMBURG


Saturday 13 March 2010 - 15:00 - Athens - K2 field, Olympic complex Marousi

Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 - 15:00 - Αθήνα - Γήπεδο Κ2 Ολυμπιακό Συγκρότημα Μαρούσι (απέναντι από το Mall)

Δεν υπάρχουν σχόλια: